Περιοχές & Χωριά

Μια κεντρική οδική αρτηρία καλύπτει το γύρο του νησιού, ακολουθώντας παράλληλη πορεία με τις υπέροχες ακτές, ενώ μικρότεροι δρόμοι οδηγούν στους ορεινούς οικισμούς.